ข้อดีของการใช้ฟางคลุมโคนต้น

ข้อดีของการใช้ฟางคลุมโคนต้น

เนื่องจากผู้เขียนได้เดินดูต้นไม้ในสวนในช่วงหน้าแล้ง.. พบว่าต้นไม้ที่เอาฟางคลุมสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นที่ไม่ได้คลุม จึงได้นั่งวิเคราะห์เหตุผลที่เอาฟางคลุมโคนต้น แล้วพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี แม้จะมีภาวะแห้งแล้ง

ฟางคลุมดิน

โดยได้วิเคราะห์ออกมาเป็นข้อๆดังนี้

1. ฟาง จะช่วยควบคุมความชื้น ทำให้น้ำที่รดลงไปไม่ ถูกแสงอาทิตย์แผดเผาหายไป

2. เมื่อดินมีความชื้น ดินจะนุ่มทำให้รากพืชสามารถกระจายได้เร็ว เมื่อรากไปได้เร็วก็ทำให้โตเร็ว

3. บริเวณใต้ฟางจะมีแมลงตัวเล็กๆ และมีไส้เดือนมาอยู่เป็นจำนวนมาก (สามารถโรยปุ๋ยคอกล่อแมลงเหล่านี้ได้) ซึ่งแมลงเหล่านี้เมื่อมาอยู่อาศัยก็จะทำการขับถ่ายลงไปในดิน ทำให้บริเวณนั้นมีธาตุอาหารมากขึ้นโดยปริยาย

4. ฟางที่ย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยได้ในอนาคต จึงเป็นเหตุผลหลักๆเลย ที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี

แต่มีข้อควรระวัง อยู่นิดนึงคือถ้าอยู่ในพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการถูกไฟไหม้ไม่แนะนำให้เอาฟางคลุม เพราะฟางอาจจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟแรงขึ้นครับ

ความคิดเห็น

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *