ข้อดีของการใช้ฟางคลุมโคนต้น

ข้อดีของการใช้ฟางคลุมโคนต้น

ฟางคลุมดิน

สิบเนื่องจากผู้เขียนได้เดินดูต้นไม้ในสวนในช่วงหน้าแล้งที่ฝนไม่ตกเลย  แล้วพบว่าต้นไม้ที่เอาฟางคลุมสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นที่ไม่ได้คลุม(ต้นคะน้าไชยาเหมือนกัน) จึงได้วิเคราะห์เหตุผล ที่เอาฟางคลุมโคนต้นแล้วพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์สาเหตุออกมาเป็นข้อๆดังนี้

ข้อดีของการใช้ฟางข้าวคลุมโคนต้น

  1. ฟางข้าว จะช่วยควบคุมความชื้น ทำให้น้ำที่เรารดไม่ถูกแสงอาทิตย์แผดเผาระเหยไป
  2. เมื่อนำฟางคลุม ดินจะมีความชื้น ดินจะนุ่มทำให้รากพืชสามารถชอนไชขยายได้เร็ว และเมื่อรากไปได้เร็วก็ทำให้ต้นไม้โตเร็ว
  3. บริเวณใต้ฟาง จะมีแมลงตัวเล็กๆ และมีไส้เดือนมาอยู่เป็นจำนวนมาก (สามารถโรยปุ๋ยคอกแห้งล่อแมลงเหล่านี้ได้) ซึ่งแมลงเหล่านี้เมื่อมาอยู่อาศัยก็จะทำการขับถ่ายลงไปในดิน ทำให้บริเวณนั้นมีธาตุอาหารมากขึ้นโดยปริยาย
  4. ฟางที่ย่อยสลาย ก็จะกลายเป็นปุ๋ยได้ในอนาคต จึงเป็นเหตุผลหลักๆเลย ที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี

ข้อควรระวังในการใช้ฟางคลุมโคนต้น

ถ้าหากอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกไฟไหม้ไม่แนะนำให้เอาฟางคลุม เพราะฟางอาจจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟแรงขึ้น หรือไม่กฌหาทางหลีกเลี่ยงด้วยการทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ครับ

ความคิดเห็น

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *