สินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

Penthaifarm produce vegetables clean fruits and herbs . We are shipping to customers who want clean and safe food. You are what you eat !

ใบโปร่งฟ้า

จำหน่ายใบโปร่งฟ้า ใบโปร่งฟ้าสด ปลูกด้วยวิถีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใดๆ

ชารางจืด

สมุนไพรรางจืด สรรพคุณช่วยถอนพิษชนิดต่างๆ ปลูกโดยวิถีทางของธรรมชาติ

ชาเลิกเหล้า

ชาเลิกเหล้าทำจากสมุนไพร 100% ไม่ใช้สารเคมี ช่วยลดอาการอยากสุรา เบียร์ ไวน์ได้

ชาเลิกบุหรี่

ชาสมุนไพรที่สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายกว่าการหักดิบ ทำจากสมุนไพร ไม่มีสารสเตียรอยด์