ข้อแตกต่างกรณีใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์(chemical fertilizer and organic fertilizer)

ข้อแตกต่างกรณีใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์(chemical fertilizer and organic fertilizer)

มีบางท่านที่อาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะแตกต่างกันซักเท่าไหร่ แต่จริงๆแล้วมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่ครับ

ข้อดีของปุ๋ยเคมี

 1. สามารถจัดหาได้ง่ายและง่ายต่อการขนส่ง รวมทั้งใช้งานง่ายเนื่องจากสามารถใช้ในปริมาณที่น้อย
 2. ดูสะอาดในสายตาผู้บริโภค
 3. สามารถระบุสารอาหารที่พืชต้องการได้อย่างแม่นยำ
 4. ปล่อยธาตุอาหารได้อย่างรวดเร็ว สามารถเร่งอัตราการเจริญเติบโตได้ดีกว่าปุ๋ยอินทรีย์

ข้อเสียของปุ๋ยเคมี

 1. ในปัจจุบันปุ๋ยเคมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรควบคุมต้นทุนให้ต่ำได้ยาก
 2. ทำลายโครงสร้างดิน และมีการดึงธาตุอาหารในดินไปใช้อย่างรวดเร็วจนทำให้ดินเสื่อมโทรม
 3. เมื่อใช้ต่อเนื่องอย่างยาวนาน จะทำให้ดินแข็ง มีสภาพเป็นกรด และทำให้สัตว์และแมลงที่อาศัยอยู่ในดินมีลดลง  แตกต่างจากการปุ๋ยอินทรีย์หรือ ปุ๋ยคอก ที่ทำให้ดินดีขึ้นทุกครั้งที่ใส่

The pros of chemical fertilizers

 1. Can be easily procured and easy to transport, as well as easy to use since it’s used only in little quantity
 2. Looks clean in the eyes of consumers
 3. Can accurately specify the nutrition required by the plant
 4. Fast nutrition release which can accelerate the growth rate and produce

The cons of chemical fertilizers

 1. They are currently sold at high price and thus is hard for farmers to control their cost
 2. Changes the soil structure and the nutrition are pulled out quickly, deteriorating the soil
 3. When used continuously for a long time will cause the soil to become acidic, hard, and decrease the number of animals and insect living in it

organic fertilizers

ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์

 1. ยิ่งใช้ดินจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ
 2. มีสัตว์และแมลงที่ดีเข้ามาอยู่อาศัยและส่งเสริมให้เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
 3. สามารถผลิตได้เองในท้องถิ่นทำให้มีต้นทุนต่ำ
 4. สามารถอยู่ในดินได้นาน และจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชอย่างช้าๆทำให้พืชมีระยะเวลาสะสมอาหารที่นานขึ้น รสชาติจึงเป็นที่น่าพึงพอใจต่อผู้รับประทาน

ข้อเสียของปุ๋ยเคมี

 1. ต้องผ่านการหมักให้ย่อยสลายก่อนถึงจะนำไปใช้งานได้โดยตรง
 2. ใช้งานลำบาก เพราะต้องขนไปใส่ในปริมาณที่มาก
 3. ไม่สามารถกำหนดธาตุอาหารได้อย่างแม่นยำ

The pros of organic fertilizers

 1. The more you use the better the condition of the soil
 2. Good animals and insect will use as habitat and enhance the microorganisms that are beneficial to plants
 3. Can be produced locally and thus has a low cost
 4. Can stay in the soil for a long time and slowly release the nutrition for the plants

The cons of organic fertilizers

 1. There’s a fermenting and decomposing process before it’s usable
 2. It’s a hassle to use since it’s required in large amount>
 3. Cannot accurately specify the nutrition

ข้อแตกต่างของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จากประสบการณ์ตรง

ในตอนแรกผมก็ไม่ทราบหรอกครับ แต่พอมาเจอกับตัวเองก็เลยเข้าใจ …ช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 สับปะรดมีราคาถูก ผมเลยช่วยอุดหนุนเกษตรกรแถวบ้านโดยสั่งสับปะรดมาไว้หมักให้วัว และในเวลาเดียวกันก็ตัดสับปะรดจากสวนตัวเองมาไว้รับประทาน และเนื่องจากช่วงนั้นสับปะรดมีเยอะก็เลยกินไม่หมด

สิ่งที่ผมได้สังเกตุเห็นคือ สับปะรดที่สั่งมาจากสวนคนอื่นอยู่ได้เพียงแค่ 3 วันก็เริ่มเน่าเสียแล้ว แต่สับปะรดจากสวนของผมเองที่ตัดมาในวันนั้นไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้า ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเร่งกลับอยู่ได้นานถึงอาทิตย์กว่าๆ โดยยังไม่เน่าเสียเพียงแต่เปลือกแห้งไปบ้าง แต่ก็สามารถปอกรับประทานได้ปกติ รสชาติยังเหมือนเดิม.ซื่งมีส่วนหนึ่งได้เอามาทำเป็นสับปะรดอบแห้ง

ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าการใข้ปุ๋ยเคมีเป็นการเร่งให้พืชเจริญเติบโตเร็วก็จริง แต่ก็ทำให้มีข้อเสียตรงที่ว่าไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 

ข้อเสียปุ๋ยเคมี
สับปะรดอบแห้ง

And for the result of my experience from  both type of fertilizers.

In July of 2017, pineapple became very cheap and so I ordered pineapples from farmers for my cattle, at the same time I cut some of the pineapples from my own farm for self-consumption.

What I noticed is, the pineapple I ordered from other farms only stay fresh for 3 days, but those from my own farm on the same day (Without any herbicides or chemicals) can stay for more than a week without rotting. I can still peel and eat normally and it still taste the same

So, I hypothesize that the use of chemical fertilizers will enhance the growth rate but there are still cons that they can’t be kept for long

And also found that some type of plants such as Dragon fruit, even if the chemical provides more produce but from receiving produce quicker, the plant wasn’t able to fully collect nutrition and thus the dragon fruits from organic fertilizer have a better taste and weight more when the diameter is the same (But the tradeoff come in the form of longer nutrition collection time as well)

ความคิดเห็น

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *