การเลี้ยงไก่แบบปล่อยธรรมชาติ/Free range chicken

การเลี้ยงไก่แบบปล่อยธรรมชาติ/Free range chicken

เลี้ยงไก่แบบปล่อยตามธรรมชาติเพื่อป้องกันปลวกขึ้นบ้าน

บ้านของคนไทยในสมัยก่อนจะเป็นบ้านไม้ และในเวลานั้นยังไม่มีการใช้สีย้อมไม้ สีเคลือบไม้ ไม่มีการใช้สารเคมีกันปลวกกันแมลงใดๆในการสร้างบ้าน ดังนั้นถ้าหากนำไม้ที่มีอายุไม่แก่พอมาสร้างบ้าน ก็มักจะมีปลวกมาทำรังบริเวณบ้านและคอยกัดกินไม้ในบ้านจนผุพัง โดยเฉพาะในจุดที่มีความชื้นสูง คนไทยในสมัยโบราณนั้นมีภูมิปัญญาที่ชาญฉลาด สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วยการเลี้ยงไก่รอบๆบริเวณบ้าน  เพื่อให้ไก่คอยคุยเขี่ยจิกกินปลวกหรือแมลง ซื่งในบ้างบ้านได้มีการเลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนบ้านเลยด้วยซ้ำ ทำให้บ้านไม่ผุพังเสียหายจากการถูกปลวกกินอย่างแน่นอน

 

เลี้ยงไก่แบบปล่อยเพื่อประหยัดค่าอาหาร

การที่เราปล่อยให้ไก่ได้คุ้ยเขี่ยหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ จะทำให้เราประหยัดค่าอาหารและทำให้ไก่มีสุขภาพดีอีกด้วยเพราะไก่ได้วิ่งเล่น ได้บินอย่างเต็มที่ และเมื่ออากาศร้อนไก่ก็จะไปพักบริเวณใต้ต้นไม้ สำหรับที่เป็นไทฟาร์มเราจะไม่ได้ให้อาหารไก่ในช่วงเช้า โดยจะปล่อยให้ไก่ออกจากคอกไปหากินเองตามธรรมขาติ ซื่งภายในสวนถ้าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลง ก็จะมีแมลงหลากหลายชนิดให้ไก่ได้จับกิน เช่น ปลวก ตั๊กแตน แมงกะจั๊ว ไส้เดือน มด เป็นต้น

เราจะทำการปล่อยไก้ออกจากเล้าประมาณ 8.00 น. จากนั้นประมาณ 16:00 น ก็จะเรียกให้มาเข้าคอก เพื่อกินอาหารเย็นที่เตรียมไว้ ถ้าหากทำเป็นประจำไก่จะรู้เวลากลับ และรู้ตำแหน่งเล้าที่นอนของตนเองเป็นอย่างดีโดยไม่จำเป็นต้องเรียกหรือไล่ต้อนอีกต่อไป และทางเป็นไทฟาร์มยังใช้มุ้งฟ้าล้อมกันยุงในเวลากลางคืนด้วย

สำหรับพื้นที่ภายนอก ทางฟาร์มจะมีการตัดแต่งกิ่งไม้ และใบไม้กองทิ้งไว้เป็นจุดๆ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ เมื่อกองทิ้งไว้ไม่นานจะมีแมลงและปลวกมาอาศัยอยู่ ตรงจุดนี้เองที่เป็นแหล่งอาหารของไก่ และยังเป็นการล่อปลวกให้ไปหากหากินไกลจากตัวบ้านเรือนอีกด้วย

สรุป
วิธีเลี้ยงไก่แบบนี้ จะทำให้ประหยัดค่าอาหารไก่ ไก่ก็จะแข็งแรงเพราะได้วิ่งได้บินได้คุ้ยเขี่ย และจะเป็นการป้องการปลวกโดนไม่ต้องใช้สารเคมีอีกด้วย


Free range chicken in Thailand

Penthaifarm is little organic farm in Lampang Thailand. I raise some chickens on a free range basis to eat eggs and I didn’t give any kind of antibiotics.
free range chicken in thailand

During the day, chickens will scavenge and eat many kinds of insects such as termites, ants, grasshoppers, earthworms, and sometimes eat small frogs. and about 4 P.M. I feed them with a mixture of rice and corn. At the night, chickens will sleep in coops spread out with mosquito nets.

Thai people in the past often kept chickens around thier house because the chickens will eat termites.

ความคิดเห็น

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *