Tag Archives: เกษตรธรรมชาติ

เกษตรกรรมต้องอ้างอิงธรรมชาติ

สืบเนื่องมาจากที่ก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดอำนาจเจริญ ..ระหว่างทางที่ผมเดินทาง(แบบค่ำไหนนอนนั่น) ผมก็ได้ไปเที่ยวชมสถานที่ทางธรรมชาติหลายๆที่ ป่าหลายๆแห่ง ก็ได้พบว่าป่าที่เป็นป่าจริงๆ ป่าที่ไม่มีมนุษย์เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ ระบบนิเวศน์จะสมบูรณ์มาก มีกบมีเขียด มีปลา มีสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ มีต้นไม้สูงใหญ่เป็นระดับชั้น ไล่ลงมาเรื่อยๆ แม้แต่ใต้ดินก็ยังมีพืชหัวใต้ดินอยู่..ส่วนวัชพืชอย่างหญ้าก็มีน้อยมาก เพราะปริมาณของแสงแดดได้ถูกกรองตามระดับชั้นของพืชแล้ว พูดง่ายๆคือมีหญ้าคอยรักษาความชื้นและลดการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน แต่หญ้าไม่สามารถขึ้นข่มพืชอื่นๆได้เลย ..ถ้าเราเอาหลักการนี้มาใช้กับสวน ก็จะทำให้เราไม่จำเป็นต้องปวดหัวกับการตัดหญ้า ถอนหญ้าเลย แต่ก็คงต้องใช้เวลากันสักหน่อยกว่าต้นไม้จะโต เป็นระดับชั้นได้ และต้นไม้แต่ละต้นในป่า ไม่ใช่ต้นเล็กๆ ส่วนที่เป็นพืชสมุนไพรก็มีคุณค่าทางยาสูง ส่วนที่ให้ผลก็ผลดก นั่นก็เป็นเพราะดินอุดมสมบูรณ์ ..ข้อสังเกตคือ ไม่มีใครเคยขนปุ๋ยเข้าไปใส่ในป่าใช่มั้ยครับ พืชเหล่านี้มันโตได้ด้วยระบบของธรรมชาติที่รังสรรค์ออกมาได้อย่างลงตัว เหตุใดดินในป่าถึงดี 1. ในป่ามีความหลากหลายของพืชพรรณ เมื่อมีต้นไม้หลายอย่าง ก็ทำให้มีใบไม้หลายชนิด ซื่งใบไม้แต่ละชนิดก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารไม่เหมือนกัน เมื่อใบไม้แห้งร่วงหล่นลงมาก็ได้กลายเป็นปุ๋ยชั้นดี ใบไม้ชนิดหนึ่งอาจจะเป็นปุ๋ยได้อย่างดีให้กับพืชอีกชนิดหนึ่ง(เกื้อกูลกัน) 2. ในป่าเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ และยังคอยคุมไม่ให้เกิดโรคระบาดได้ด้วย 3. ในป่าเต็มไปด้วยสัตว์นานาพันธุ์ เช่น นก หนู กระรอก กวาง ควาย ช้าง ฯลฯ สัตว์เหล่านี้จะคอยคุมประชากรพืชและหญ้า เมื่อถึงเวลาขับถ่ายก็จะถ่ายลงดิน ซื่งก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกทางนึง 4. […]

read more