Tag Archives: หนทางรอดในยุคปัจจุบัน

แก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพสูง ของกินแพง ด้วยการพื่งตนเอง

ปัจจุบันเป็นยุคที่คนมีบุตรน้อยลง ในปัจจุบันการที่ครอบครัวหนึ่งๆจะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้นั้น ดูจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยหนักเอาการ เพราะอาหารการกินแพง ข้าวของแพง และไม่ว่าจะทำอะไรจะไปที่ไหนก็ดูจะมีค่าใช้จ่ายไปซะทั้งหมด  บางท่านถึงขั้นพูดว่า “อย่าว่าแต่มีลูกเลย แค่เลี้ยงตัวเองก็ยังลำบากแล้ว” ในอดีตเป็นยุคที่คนมีบุตรหลายคน เมืองไทยในอดีตในครอบครัวหนึ่งๆ จะมีลูกกันหลายคน ส่วนใหญ่ก็จะมีกันอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป แต่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่มีหน้าที่การงานดีๆกันได้ ทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากมาย รถยนต์ในหมู่บ้านอย่างมากก็มีแค่ 1-2 คัน เด็กๆก็เดินหรือปั่นจักรยานไปโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน เรื่องอาหารการกินและการทำงานส่วนใหญ่ก็จะใช้หลักพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนป็นหลัก ถึงแม้จะพูดได้ไม่เต็มปากว่าสมัยก่อนสบายแต่บรรพบุรุษของเราท่านก็ผ่านกันมาได้โดยมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง ทำไมคนสมัยก่อนถึงมีลูกกันได้เยอะ ? ผมสันนิษฐานว่าสมัยก่อนนั้น ประเทศไทยเรานั้นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาก ประชากรสามารถหาของกินตามธรรมชาติได้อย่างไม่ยากเย็นนัก. ในน้ำมีกุ้งหอยปูปลา มีบัว มีกบ มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดต่างๆ ในป่ามีไม้ไว้ใช้สอย มีสัตว์ มีผึ้ง มีแมลงชนิดต่างๆ มีเห็ด มีพืชพรรณที่สามารถใช้เป็นยารักษาโรค ในนามีข้าว  มีผักบุ้ง ผักกระเฉด มีพืชน้ำให้เก็บไปกินไปแกง ในพื้นดินมีสินแร่ชนิดต่างๆอยู่มากมาย ซื่งการที่มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ขนาดนั้น แค่ใช้เพียงแค่แรงงานภายในครอบครัวช่วยกันทำมาหากินก็สามารถอยู่รอดได้อย่างเพียงพอแล้ว ทำไมคนปัจจุบันถึงมีลูกกันได้น้อย ? ในยุคปัจจุบันข้าวจานละ 70 ก๋วยเตี๋ยวชามละ70 ถือเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ราคาน้ำมันขึ้น ค่าไฟฟ้าขึ้น ค่าน้ำขึ้น ค่าโดยสารขึ้น […]

read more