Tag Archives: ประโยชน์ของฟาง

ข้อดีของการใช้ฟางคลุมโคนต้น

สิบเนื่องจากผู้เขียนได้เดินดูต้นไม้ในสวนในช่วงหน้าแล้งที่ฝนไม่ตกเลย  แล้วพบว่าต้นไม้ที่เอาฟางคลุมสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นที่ไม่ได้คลุม(ต้นคะน้าไชยาเหมือนกัน) จึงได้วิเคราะห์เหตุผล ที่เอาฟางคลุมโคนต้นแล้วพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์สาเหตุออกมาเป็นข้อๆดังนี้ ข้อดีของการใช้ฟางข้าวคลุมโคนต้น ฟางข้าว จะช่วยควบคุมความชื้น ทำให้น้ำที่เรารดไม่ถูกแสงอาทิตย์แผดเผาระเหยไป เมื่อนำฟางคลุม ดินจะมีความชื้น ดินจะนุ่มทำให้รากพืชสามารถชอนไชขยายได้เร็ว และเมื่อรากไปได้เร็วก็ทำให้ต้นไม้โตเร็ว บริเวณใต้ฟาง จะมีแมลงตัวเล็กๆ และมีไส้เดือนมาอยู่เป็นจำนวนมาก (สามารถโรยปุ๋ยคอกแห้งล่อแมลงเหล่านี้ได้) ซึ่งแมลงเหล่านี้เมื่อมาอยู่อาศัยก็จะทำการขับถ่ายลงไปในดิน ทำให้บริเวณนั้นมีธาตุอาหารมากขึ้นโดยปริยาย ฟางที่ย่อยสลาย ก็จะกลายเป็นปุ๋ยได้ในอนาคต จึงเป็นเหตุผลหลักๆเลย ที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี ข้อควรระวังในการใช้ฟางคลุมโคนต้น ถ้าหากอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกไฟไหม้ไม่แนะนำให้เอาฟางคลุม เพราะฟางอาจจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟแรงขึ้น หรือไม่กฌหาทางหลีกเลี่ยงด้วยการทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ครับ

read more