Tag Archives: ข้อดีปุ๋ยอินทรีย์

ข้อแตกต่างระหว่างการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ข้อแตกต่างระหว่างการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรบางท่านอาจจะคิดว่ามันไม่แตกต่าง และอาจจะคิดว่าใช้ปุ๋ยเคมีแล้วมันง่ายมันเร็ว มันสะดวกกว่า..แต่จริงๆแล้วมันก็มีข้อแตกต่าง ซึ่งถือว่าการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณๆมากก็มีข้อเสียอยู่หลายข้อเหมือนกัน 1. ข้อนี้ตอนแรกผมก็ไม่ทราบหรอกครับ แต่พอมาเจอกับตัวเองก็เลยเข้าใจ …ช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 สับปะรดมีราคาถูก ผมเลยสั่งสับปะรดของชาวสวนมาไว้หมักให้วัว และในเวลาเดียวกันก็ตัดสับปะรดจากสวนตัวเองมาไว้รับประทาน และเนื่องจากสับปะรดมีเยอะเลยกินไม่หมด สิ่งที่ผมได้สังเกตคือ สับปะรดที่สั่งมาจากสวนคนอื่นอยู่ได้เพียงแค่ 3 วันก็เริ่มเน่าเสียแล้ว แต่สับปะรดจากสวนของผมเองที่ตัดมาในวันนั้นไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าและสารเคมีใดๆกลับอยู่ได้นานถึงอาทิตย์กว่าๆ โดยยังไม่เน่าเสียเพียงแต่เปลือกแห้งไปบ้าง สามารถปอกรับประทานได้ปกติ รสชาติยังเหมือนเดิม.ซื่งมีส่วนหนึ่งได้เอามาทำเป็น “สับปะรดอบแห้ง“ ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าการใข้ปุ๋ยเคมีเป็นการเร่งให้พืชเจริญเติบโตเร็วก็จริง แต่ก็ทำให้มีข้อเสียตรงที่ว่าไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน  2. ปุ๋ยเคมีจะทำให้โครงสร้างดินเปลี่ยนไป และธาตุอาหารถูกดึงไปใช้อย่างรวดเร็ว ทำให้ดินเสื่อม 3. เมื่อใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานมีแนวโน้มจะทำให้ดินเป็นกรด เข็ง ไม่ร่วนซุย และทำให้สัตว์ แมลง ที่อยู่ใต้ดินลดจำนวนน้อยลง  แตกต่างจากการปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ที่ทำให้ดินดีขึ้นทุกครั้งที่ใส่  

read more