Tag Archives: ใบรางจืด

ขายใบรางจืดสด/ชารางจืดแปรรูป

จำหน่ายใบรางจืดดอกม่วงแบบสด และแบบชาชง ถ้าต้องการแบบใช้งานสะดวกๆเก็บได้นานๆ จะเป็นแบบชาชงลักษณะคล้ายชาลิปตัน 1 แพ็คจะมี 20 ซอง  (รางจืดของเราจะผ่านกรรมวิธีอบไอน้ำในห้องอบที่มิดชิด ทำให้สะอาดปลอดภัยไร้สิ่งเจือปน และการอบไอน้ำยังทำให้สามารถยืดอายุของตัวยาให้สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าการตากแห้ง ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน มีบาร์โค้ด) ราคาชาชงรางจืด (ชา 1 แพ็ค มี 20 ซอง) 1 แพ็ค รวมส่ง 150 บาท 2 แพ็ค รวมส่ง 230 บาท 3 แพ็ค รวมส่ง 300 บาท 4 แพ็ค รวมส่ง 360 บาท 5 แพ็ค รวมส่ง 450 บาท 6 แพ็ค รวมส่ง 530 บาท 8 แพ็ค รวมส่ง 700 บาท […]

read more