Tag Archives: รางจืดปลอดสาร

ขายใบรางจืดสด/ชารางจืดแปรรูป

จำหน่ายใบรางจืดดอกม่วง ทั้งแบบสด และแบบชาชง กรณีต้องการแบบใช้งานสะดวกๆเก็บได้นานๆ จะเป็นแบบชาชงลักษณะคล้ายชาลิปตัน 1 แพ็คจะมี 20 ซอง  (รางจืดของเราจะผ่านกรรมวิธีอบไอน้ำในห้องอบที่มิดชิด ทำให้สะอาดปลอดภัยไร้สิ่งเจือปน และการอบไอน้ำยังทำให้สามารถยืดอายุของตัวยาให้สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าการตากแห้ง.. ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน มีบาร์โค้ด) ราคาชาชงรางจืด – 1 แพ็ค รวมส่ง 160 บาท – 2 แพ็ค รวมส่ง 250 บาท – 3 แพ็ค รวมส่ง 330 บาท – 4 แพ็ค รวมส่ง 370 บาท – 5 แพ็ค รวมส่ง 460 บาท – 6 แพ็ค รวมส่ง 530 บาท – 8 แพ็ค รวมส่ง […]

read more