Tag Archives: ชะอมเพาะเมล้ด

ข้อดีของการปลูกชะอมแบบเพาะเมล็ด

ในการขยายพันธุ์ชะอม จะมีอยู่ 3 แบบ คือ 1. แบบปักชำ 2. แบบตอนกิ่ง 3. แบบเพาะเมล็ด ชะอมเพาะเมล็ดจะมีข้อดี คือมีรากที่แข็งแรง สามารถหยั่งรากหากินได้ลึก จึงทำให้ต้นแข็งแรง สามารถทำนอกฤดูได้ง่ายกว่ากิ่งปักชม จากการทดลองของผม ที่ปลูกทั้งแบบกิ่งชำและแบบเพาะเมล็ด ปรากฏว่าแบบเพาะเมล็ดจะมีลำต้นใหญ่กว่าแบบชำกิ่งอย่างชัดเจน ซื่งการที่ลำต้นใหญ่และแข็งแรงก็ทำให้แตกยอดได้เยอะและเร็วกว่า ..แต่ก็จะมีข้อเสียอยู่เล็กน้อยตรงที่จะโตช้ากว่าแบบชำกิ่ง(ในช่วงแรกเท่านั้น) * ดังนั้นถ้าหากต้องการปลูกชะอมขาย หรือจะทำชะอมนอกฤดูแนะนำให้ปลูกแบบเพาะเมล็ดครับ  

read more