Tag Archives: ขุมทรัพย์ในดิน

ขุมทรัพย์ในดินที่คนไทยมองข้าม

ขุมทรัพย์ในดินที่คนไทยมองข้าม ผู้คนจำนวนมากแสวงหาเงินทองและทรัพย์สินด้วยการมุ่งเข้าสู่เมืองหลวงหรือไม่ก็หาทางดิ้นรนไปต่างประเทศ …วิธีดังกล่าวก็สามารถหาเงินหาทรัย์สินได้จริง แต่ก็ต้องแลกกับความไม่เป็นตัวตนของตัวเอง ต้องไปทำงานในห้องสี่เหลี่ยม หรือไปทำงานในโรงงานที่แออัด ต้องรับคำสั่ง(ที่ไม่สามารถโต้แย้งได้)ทั้งคำสั่งจากเจ้านาย ทั้งจากหัวหน้า ทั้งจากลูกค้า เมื่อทุกคนมุ่งไปทางเดียวกันหมด เมืองหลวงจึงเต็มไปด้วยผู้คนกระจุกรวมกันอยู่อย่างแน่นหนา การจราจรก็ติดขัดและมีมลพิษสะสมอยู่ในบรรยากาศเป็นจำนวนมาก…เมื่อรถติดก็ต้องแก่งแย่งกัน ตัดหน้ากันมั่ง เบียดกันมั่ง เพราะต่างคนก็ต้องรีบไปให้ถึงที่ทำงาน จริงๆแล้วเรามีขุมทรัพย์อยู่บนดินเต็มไปหมดเลย เพียงแต่เราต้องใช้ความคิด ใช้สมอง ใช้แรงเพื่อให้ได้มันมา  ถึงแม้จะอยู่บ้านนอกแต่ถ้าเราปลูกพืชผสมผสาน ปลูกพืชให้อยู่ร่มกันหลายๆชนิดก็จะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ให้เราได้อย่างดี ยกตัวอย่างเช่น การปลูกผักเมื่อได้ผลผลิตมาเราก็เอามารับประทานในครอบครัว กินไม่หมดแล้วก็แบ่งขายให้เพื่อนบ้าน พื้นที่ตรงไหนว่างๆก็ลงผลไม้ระดับล่าง อย่าง ฝรั่ง มะยม แก้วมังกร น้อยหน่า ผลไม้พวกนี้ผลผลิตจะออกมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยดูแลอะไรมาก  ส่วนเรื่องปุ๋ยก็สามารถใช้ปุ๋ยพืชสดที่ได้จากการตัดหญ้าในสวน ร่วมกับปุ๋ยคอกที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น ไก่ เป็ด หมู วัว ควาย เป็นต้น การเลี้ยงสัตว์นออกจากเราจะได้ปุ๋ยแล้วเมื่อสัตว์โต ออกลูกอกหลานเรายังขายทำรายได้ได้อีก อาหารสัตว์ก็สามารถผลิตเองได้ ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด ปลูกหญ้า ปลูกผัก หมุนเวียนกันภายในพื้นที่ …ทุกอย่างสามารถหมุนเวียนเกื้อกูลกันได้หมดขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเรา ส่วนพืชชั้นต่อไปก็สามารถปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ทั้งไม้ใช้สอย และไม้ผล  เราก็ไม่ต้องดูแลอะไรเลยปล่อยมันโตของมันไป กิ่งไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในแต่ละปีเราก็สามารถตัดมาเผาถ่านได้เงินอีกต่างหาก แถมยังได้น้ำส้มควันไม้ที่เอาไว้ใช้ไล่แมลง หรือจะเอาไปขายก็ได้ […]

read more