Tag Archives: ขุดสระ

ขุดบ่อ ขุดสระน้ำแล้วเสียพื้นที่จริงหรอ ?

ขุดบ่อ ขุดสระน้ำแล้วเสียพื้นที่จริงหรอ ? สถานะภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี โลกร้อนขึ้นทุกปี ถ้าหากเราไม่บริหารจัดการน้ำให้ดี อาจจะทำให้ต้องประสบปัญหาขาดทุนได้ เนื่องจากต้นไม้ขาดน้ำจนตายเกือบหมด ดังนั้น ในการทำการเกษตรสิ่งที่เราควรมีคือ สระน้ำ , หนองน้ำ , คูน้ำ , น้ำบ่อซึม หรือน้ำบาดาล ในที่นี้ขอพูดถึงสระน้ำ บางท่านที่ผมพบเห็น ..เห็นบ่นว่าแล้งๆไม่มีน้ำรดต้นไม้ พอถามว่าทำไมไม่ขุดสระ เขาบอกว่า “ขุดสระแล้วเสียพื้นที่ !!” ในความคิดของผม ผมว่าการขุดสระนี่มันไม่ได้เสียพื้นที่อะไรเลย เราขุดดินขึ้นมาเราก็เอาดินไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น  ดินดีดีก็เอาไว้ปลูกต้นไม้ ดินชั้นล่างก็เอาไว้ถมที่ปลูกบ้านหรือเอาไปขาย พอขุดดินออกไป จนเป็นสระน้ำแล้วมันก็ไม่ได้เสียพื้นที่อะไรเลย โฉนดก็ยังอยู่เท่าเดิม เราแค่เสียดินไปเท่านั้น แต่ เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากสระน้ำได้มากมาย  เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งฝอย เลี้ยงหอย ปลูกบัว ปลูกผัก บุ้งปลูกผักกระเฉด ปลูกพืชน้ำต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรามีกินเพิ่มขึ้น มิหนำซ้ำยังสามารถเก็บเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามแล้งได้ด้วย   ดังนั้นคำว่าขุดสระน้ำแล้วเสียพื้นที่ผมว่าไม่ใช่ครับ มีน้ำแล้วเราจะทำอะไรก็ได้ และเรายังสามารถเลือกปลูกพืชผักลอยน้ำก็ได้ โดยนำกระถางหรือว่าแพไม่ไผ่ ทำเป็นแพผักปลูก น้ำก็ไม่ต้องรด  สบายสบายตามสไตล์เป็นไทฟาร์ม […]

read more